quasi-koncentrycznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wijana jest za pośrednictwem zmysłowego narządu słuchu. W tym przypadku wokół organizmu roztacza się jeszcze rozleglejsze pole aktywności poznawczej — słuchowej przytomności dźwiękom i szmerom, poprzez nie zaś i substancjom wydającym z siebie te dźwięki. W tym „osoczu” niezróżnicowanej „akuzji” dokonuje się dopiero zindywidualizowanych, docelowo już penetrujących przestrzeń aktów słuchania. Owe trzy quasi-koncentrycznie rozpięte wy-sięgi — wzrokowy, słuchowy, dotykowy — nakładają się na siebie, wzajemnie siebie wspierają i przenikają. Scalane są przeze mnie — jako centrum — intencją odsiebnego poznawania tego, co nie moje i mnie nie znane, intencją świadomego osadzania mnie w otoczeniu oraz aktywnością wsobnego rozpoznawania, przeżywania samej owej intencji. Wy-sięgi te stanowią trzy różne „osocza”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Szewczyk, Jan 1971. Filozofia pracy, Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.