quasi-lincz

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wstrząs był tym silniejszy, że na odgórne polecenie CDR zorganizowały actos de repudio (akty potępienia), które miały „zmarginalizować” społecznie i złamać moralnie opozycjonistów - nazywanych od tej pory gusanos (glisty) - oraz ich rodziny. Wrogi tłum zebrany przed domem opozycjonisty obrzucał budynek kamieniami, wyzywając mieszkańców. Na murach pojawiały się oficjalne slogany oraz obelgi. Policja interweniowała dopiero wówczas, kiedy „masowe działania rewolucyjne” zaczynały zagrażać fizycznemu bezpieczeństwu upatrzonej ofiary. Te praktyki quasi-linczu wzbudziły w wyspiarskim społeczeństwie, gdzie wszyscy się znają, uczucie wzajemnej nienawiści. Actos de repudio doprowadzały do zrywania więzi sąsiedzkich, niszczyły tkankę społeczną, tym łatwiej też było narzucić wszechwładzę socjalistycznego państwa. Nie miał czego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Courtois, Stéphane et al. 1999. Czarna księga komunizmu. Zbrodnie, terror, prześladowania, przeł. K. Wakar et al., Warszawa : Prószyński i S-ka
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.