quasi-narracja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wiadaniu Arab. W konsekwencji więc, analizując Rlt trzeba wziąć pod uwagę: faktyczną relację pragmatyczną, zachodzącą między narratorem faktycznym, czyli autorem, a odpowiednim fragmentem jego narracji, czy raczej w tym wypadku quasi-narracji; pozorną relację pragmatyczną pierwszego stopnia, zachodzącą między narratorem pozornym pierwszego stopnia, tj. Arabem, a odpowiednim fragmentem jego ąuasi-narracji, oraz nade wszystko — złożone relacje semantyczne, zachodzące między odpowiednim miejscem tekstu, z jednej strony, a każdą z wymienionych pozornych relacji pragmatycznych, z drugiej strony...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pelc, Jerzy 1971. O użyciu wyrażeń, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.