quasi-przytoczenie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) D. 	Konstrukcja z quasi-przytoczeniem Innym bardziej złożonym typem jest połączenie czasownika naśladowczego niefleksyjnego (bęc) z fleksyjnym (naśladowczym lub nie): (16a) dziec. kopnem ciebie w to miejsce, kopi (3 lata); gw. sucyna śkik!...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Studia 1978. Studia nad składnią polszczyzny mówionej. Księga referatów konferencji poświęconej składni i metodologii badań języka mówionego (Lublin 6-9 X 1975), Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.