quasi-psychoanalityczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Hurwitz, Zander i Hymovitch usiłowali interpretować uzyskane wyniki w sposób quasi-psychoanalityczny, a mianowicie, że osoby o niskiej pozycji w hierarchii prestiżu, ze względu na zagrożenie poczucia własnej wartości, przyjmują postawę obronną wobec osób zajmujących wysokie pozycje. Przejawem tej postawy obronnej jest omówione przed chwilą zachowanie (zniekształcanie ocen)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mika, Stanisław 1972. Wstęp do psychologii społecznej, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.