quasi-statystyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Hipoteza „spirali milczenia” opiera się na pięciu zasadniczych przypuszczeniach 11 * * 14: 1. Ludzie tworzą obrazy rozkładu opinii w swym społecznym otoczeniu oraz oceniają kierunek zmian tych opinii. Kierują się w tym „quasi-statystycznym zmysłem”, wyczuciem, które opinie są większościowe, a które nie. Obserwują, które poglądy wzmacniają się (upowszechniają), a które tracą zwolenników. Jest to wymaganie wstępne dla powstania lub rozwoju opinii publicznej jako interakcji jednostkowych opinii i domniemanej opinii otoczenia. Intensywność...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZPras - Zeszyty Prasoznawcze (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo