quasi-werbalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mówiącym a wyobrażalnym odbiorcą. GLOSOLALIA Pewne użycie dźwięku języka, całkowicie pozbawione roli różnicowania znaczeń w całej wypowiedzi, niemniej przeto przeznaczone do pewnego rodzaju komunikacji i skierowane do rzeczywistego ludzkiego audytorium lub do boskiego ducha, który ma dźwięki odebrać i zrozumieć, należy do specjalnego rodzaju werbalnej lub quasi-werbalnej twórczej aktywności, nazywanej glosolalią. Zlanie się dwu funkcyj jest cechą charakterystyczną wypowiedzi glosolalicznej. Wiążą one świat ludzki ze światem boskim z jednej strony jako modlitwy kierowane od pierwszego ku drugiemu z nich, z drugiej zaś strony jako komunikaty przekazywane przez boską moc ludzkiemu gremium, by je w ten sposób zainspirować, zjednoczyć, pobudzić emocjonalnie (zob. Samarin, 1972“). Różne formy glosol.alii...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jakobson, Roman 1989. W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism. T. 1-2, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.