różnowierstwo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) powierzchowną, nie pogłębiła się. Chodźko naprzykład, którego pióro pociągają nieprzeparcie „kaducznie hajdamackie" czasy, powstaje na junakieryę, europejskim „arcy-hajdamaką” — bardzo zresztą trafnie—nazywa Karola XII, ale owo hąjdamactwo przypisuje brakowi ortodoksyi. Oto, pisze: „Stłumione gorliwością katolicką pierwszego Wazy i Jezuitów, różnowierstwo, znalazłszy opiekę w Adolfie i Karolu, podniosło głowę, dając powód do wzaje...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zyndram-Kościałkowska, Wila 1907. Szkice literackie. I. Ignacy Chodźko, Warszawa : Druk. Ed. Nicz i S-ka
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.