równopolowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Istnieje wiele metod odwzorowań. Stosowane odwzorowania kartograficzne można podzielić na następujące rodzaje (rys. 262): 1) ze względu na powierzchnię odwzorowania a) azymutalne (płaszczyznowe), b) walcowe, c) stożkowe; 2) ze względu na położenie powierzchni odwzorowania a) normalne (biegunowe), b) poprzeczne (równikowe), c) ukośne (horyzontowe); 3) ze względu na zniekształcenia a) równopolowe (figury na mapach zmieniają kontury, ale zachowują pola bez zniekształceń), b) równokątne (kąty na mapie są równe odpowiednim kątom w terenie), c) równodlugościowe (odcinki nie ulegają zniekształceniu, ale tylko wzdłuż pewnych określo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Odlanicki-Poczobutt, Michał 1971. Geodezja. Podręcznik dla studiów inżynieryjno-budowlanych, wyd. 2 uzup., Warszawa : PPWK
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.