rabuś-obszarnik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) lepszej doli. Zdecydowali, i zdecydowali zupełnie słusznie, że lepiej umierać w walce z ciemięzcami niż umierać bez walki śmiercią głodową. Ale chłopi nie wywalczyli lepszej doli. Rząd carski uznał ich za zwykłych buntowników i rabusiów (za to, że odbierali rabusiom-obszarnikom zboże zasiane i zebrane przez chłopów!), rząd carski wysłał przeciwko nim wojsko, jak przeciwko nieprzyjaciołom, i chłopi zostali pokonani, do chłopów strzelano, wielu zabito, bestialsko chłostano, chłostano na śmierć, katowano ich tak, jak nigdy Turcy nie katują swoich wrogów — chrześcijan...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lenin, Włodzimierz 1983-1990. Dzieła wszystkie. T. 1-55, wyd. 2, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.