rabunkowo-militarny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Najobfitsze źródła pisane do religii Germanów pochodzą ze Skandynawii. Są one jednak późne. W znacznej większości powstały one w okresie, w którym skandynawscy Wikingowie, od VIII w. do XI w. urządzający rabunkowo-militarne wyprawy na Europę, pozostawali w trwałych kontaktach ze światem chrześcijańskim. Już choćby ten fakt ogranicza możliwość wyciągania na ich podstawie wniosków uogólniających, które objąć miałyby inne ludy germańskie i to w czasach znacznie wcześniejszych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Keller, Józef (red.) 1968. Zarys dziejów religii. Praca zbiorowa, Warszawa : Iskry
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.