rabunkowo-złodziejski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) sąsiedzkich, zawodowych itp. Konflikty powstawały nie tylko na tle ideologicznym, ale i „zaopatrzeniowym” (rekwizycje niezbędnej żywności u członka innej organizacji), z powodu braku uzgodnionych haseł (oddziały partyzanckie lub grupy ostrzeliwały się nieraz z czujkami innej organizacji), rywalizacji w zdobywaniu broni, uderzeniach na obiekty lub osoby, które były „pod ochroną” innej organizacji (dotyczyło to np. wójtów, sołtysów, spółdzielni, majątków obszarniczych itp.). Dodajmy, że sytuację tę zręcznie wykorzystywały zwykłe grupy rabunkowo-złodziejskie, niejednokrotnie podszywające się pod szyld jakiejś organizacji konspiracyjno-niepodległościowej. Szansa na usunięcie tych dokuczliwych zjawisk leżała w realizacji PPR-owskiej koncepcji narodowego frontu walki — ale nie została wykorzystana, a akcja scaleniowa prowadzona przez AK praktycznie jej nie rozwiązywała, gdyż nie przezwyciężała przecież dychotomicznego układu zarówno w relacji GL—AJK, jak i AK—BCh. Novum stanowiło...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mańkowski, Zygmunt 1978. Między Wisłą a Bugiem 1939-1944. Studium o polityce okupanta i postawach społeczeństwa, Lublin : Wyd. Lubelskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.