racemiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) bierny. Stanowi on odmianę racemiczną danego związku. Znamy np. kwas winowy lewo- i prawoskrętny i połączenie obydwóch—optycznie nieczynny kwas winowy racemicznjL Istnieją sposoby (zob. rozdział o fermentach) usunięcia z odmiany racemicznej jednej tylko części, i pozostaje wtedy tylko część druga, mianowicie odmiana optycznie czynna. Dany roztwór skręca wówczas płaszczyznę polaryzacji. — U odmian racemicznych mamy do czynienia ze związkami o cząsteczkach skręcających w kierunkach przeciwnych, czyli zawsze z dwoma cząsteczkami. Muszą się one zatem różnić pod względem budowy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Arthus, Maurice 1922. Podstawy chemji fizjologicznej, przeł. M. Dominikiewicz, Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.