rachinburg

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) niejszym zmianom. Sąd hrabiego utrzymał się w dalszym ciągu. Ponieważ jednak na zgromadzenia sądowe (mallum), odbywające się co miesiąc, trudno było ściągać wszystkich ludzi wolnych danego okręgu, Karol zgodził się, aby obecność ogółu wolnych mieszkańców była konieczna jedynie trzy razy w roku. W związku z tym musiała nastąpić druga zmiana. Oto dla zapobieżenia możliwej w tych warunkach przypadkowości wyboru rachinburgów, Karol zastąpił ich przez mianowanych na stałe ławników (scabini)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Manteuffel, Tadeusz 1965. Historia powszechna. Średniowiecze, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.