rachityk

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nây uzdrawiały epileptyków i opętanych, a relikwie św. Andrzeja w Neuvy-le-Roi leczyły z piasku moczowego. Po czterech dniach modłów przy grobie św. Senocha młoda niewolnica odzyskuje wzrok, a „pewien rachityk sprawność członków”. Liczne uzdrowienia stwierdzają również świętość św. Solemnisa (św. Soulein), biskupa z Chartres, którego grób za sprawą boską odkryty został w Luynes, a także św. Maxme’a i księdza Jana z Chinon; wreszcie Grzegorz z Tours zaświadcza, żer „kościół w Yzeures często uświetniany bywał cudami”...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lelong, Charles 1967. Życie codzienne w Galii Merowingów, przeł. E. Bąkowska, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.