radiobiologia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) względem chemicznym, fizycznym i biologicznym. Przy uniwersytecie w Chicago powstały trzy instytuty: jeden do badań w dziedzinie fizyki jądrowej (Instimte oi Nuclear Studies), drugi dla fizyki metali [Institute oi Metali), trzeci zaś dla radiobiologii i biofizyki. I wiele innych, których Ićsta stale 6ię powiększa. , DANIA zaproponowała dostarczenie utrzymania dla 200 uczonych z państw zniszczonych przez wojnę, którzy chcieliby pracować w duńskich instytucjach naukowych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ŻNauk - Życie Nauki (Kraków / Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.