radiochemia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) łalności badawczej na nowe dziedziny. Nad wszystkimi osiągnięciami tego rodzaju góruje z każdego punktu widzenia wielki sukces, jakim jest podjęcie w Polsce badań jądrowych na szeroką jak na nasze możliwości skalę, budowa i uruchomienie pierwszego w Polsce reaktora atomowego w Świerku, cyklotronu w Krakowie i innych urządzeń koniecznych do badań w tej dziedzinie, rozpoczęcie pracy badawczej w takich zupełnie nowych dla naszej nauki dyscyplinach, jak radiochemia, radiobiologia i zastosowanie izotopów promieniotwórczych w bardzo licznych gałęziach nauki i techniki, wreszcie poważny udział naszych naukowców we współpracy krajów socjalistycznych w zakresie badań jądrowych. Ten wielki, choć na tej drodze dopiero...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Galiński, Tadeusz et al. (red.) 1959. Rocznik polityczny i gospodarczy 1959, Warszawa : PWG
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.