radiogoniometria

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) samolotów) wzdłuż określonej trasy odbywa się na podstawie określenia ich położenia i parametrów ruchu (kierunku, prędkości) przez pomiar: 1) dwóch kątów (—*■ radiogoniometria); 2) odległości od co najmniej 2 punktów nawiązania (radiolatami odzewowych) metodami —► radiolokacji aktywnej; położenie wyznacza punkt przecięcia okręgów pozycyjnych, których promienie zostały uprzednio określone przez pomiar odległości; 3) kąta i odległości — w tzw. biegunowych systemach radio...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.