radiotelegram

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 1 — Nowoczesny aparat telefoniczny abonencki z tarczą numerową, 2 — Wnętrze abonenckiego aparatu teleionicznego. 3 — Układanie kabla telefonicznego, 4 — Słupowa skrzynka rozdzie}cza. s — Urządzenie do zdalnego bezpośredniego wybierania numerów telefonicznych na linii Wrocław—Warszawa. 6 — Bezpośrednie wybieranie numerów warszawskich przez telefonistki we Wrocławiu iS) 7 — Dalekopisy telegraficzne. *— Centrala rozmów telefonicznych międzymiastowych. 9 — Odbiór telefonogramow, 10 — Nadawanie radiotelegramów. 11 — Stacja radiotelegraficzna odbiorcza...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MEP PWN 1959. Mała encyklopedia powszechna PWN, wyd. 1, seria B, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.