radioterapeuta

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) JASIŃSKI Władysław, ur. 22 I 1916 w Warszawie, lekarz radioterapeuta i onkolog; od 1958 prof. Instytutu Onkologii w Warszawie, od 1961 dyr. tegoż Instytutu; wprowadził w Polsce metody izotopowe do medycyny klinicznej, jak również metodę teleterapii przy użyciu bomby kobaltowej; od 1963 członek PAN; au¬ tor prac nauk. oraz m.in. podręcznika Fizyczne podstawy promieniolecznictwa nowotworów (1950)...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.