radiowo-telegraficzny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wspomnianego już F. von Ebersteina, dotarł do Himmlera, zwracając na siebie uwagę zdolnościami i znajomością pracy wywiadu wojskowego. Himmler, podobnie jak i Eberstein, biorąc mylnie Heydricha za oficera wywiadu floty (obaj nie rozróżniali między Funkoffizier — oficer łączności radiowo-telegraficznej a Nachrichtenoffizier — oficer wywiadu) polecił mu zaraz w pierwszej rozmowie przygotować plan strukturalny służby wywiadowczej SS 85. Sporządzony przez Heydricha szkic uznał Himmler za do...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Cygański, Mirosław 1978. SS w ruchu narodowosocjalistycznym i w III Rzeszy 1925-1945, Poznań : Instytut Zachodni
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.