radykalno-krytyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) jakimś rodzajem przemocy. Jest to, zdaniem Rorty’ego wątpliwość, którą odmiennie rozstrzygają postmodernistyczni intelektualiści francuscy, włącznie z Lyotardem, odmiennie zaś on sam. Idzie tu przy tym o jedną z zasadniczych różnic dzielących francuski postmodernizm «rewolucyjny», anarchistyczny czy „radykalno-krytyczny”, wynikły w pewnej mierze z kontynuowania inspiracji...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kmita, Jerzy 1998. Jak słowa łączą się ze światem. Studium krytyczne neopragmatyzmu, wyd. 2, popraw., Poznań : Instytut Filozofii UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.