radykalno-nacjonalistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nawias ruchu rewolucyjnego, sama zaś taktyka tych polskich chunchuzów stała się „ideałem” i wzorem pospolitego bandytyzmu, któremu wskazała drogę. I jeżeli redaktorzy „Przedświtu”, gdzie się mieści główny sztab chunchuzów polskich, a nawet niektórzy radykalno-nacjonalistyczni beletryści usiłują tę taktykę bandytyzmu nawiązać do powstańczych tradycji Polski szlacheckiej i nawet legionów polskich Dąbrowskiego i w ten sposób ubrać ją w szaty neoromantyzmu polskiego, to charakteryzuje to nie tylko historyczną wartość nowego romantyzmu polskiego. Jest to bowiem również do...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kamiński, Andrzej Józef 1966. Śladami Hakaty. Rola „ziomkostw” w polityce Niemieckiej Republiki Federalnej, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo