radziecki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tych. Dowody na to wszystko podamy niżej. Oto kilka rodzin Krakowskich zażyłych i spółczesnych z Kopernikami, do których dołączmy jeszcze, choć kilka nazwisk polskich obywateli Krakowskich, z tej samej epoki to jest z XIV i XV wieku. I tak, w 1396 w tym samym roku, w którym pradziad astronoma został obywatelem miasta Krakowa, znajdujemy w aktach radzieckich Krakowskich, zapisanych bardzo wielu mieszczan i obywateli Krakowa, rzetelnych Polaków. Oto ich nazwiska: Maciej Miechowski, Mikołaj Parchowicz, Sędziwój, Mikołaj Pościsz, Janusz Krzywonos, Stanisław Gawron, Jan Gorczyca, Janusz Poziemka, Andrzej Orzeł, Jakusz Bogusławski, Stanisław Proszowski, Mikołaj Milczący, Elżbieta Wydżgowa... i t. d. ')...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polkowski, Ignacy 1873. Żywot Mikołaja Kopernika, wyd. 2, Gniezno : Druk. J. B. Langiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.