radziecko-albański

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Chociaż sprawa albańska powstała niezależnie od jakichkolwiek posunięć chińskich, mając źródło w specyficznie narodowych doświadczeniach albańskich, szczególnie na tle stosunku przywódców albańskich do Jugosławii, niemniej konflikt radziecko-albański zaważył na stosunkach radziecko-chińskich, przyczyniając się do wzrostu napięcia między obu krajami. W skrócie rzecz biorąc w przeddzień XXII Zjazdu Chruszczów stanął wobec dwóch istotnych gróźb: jedna dotyczyła kierowniczej roli ZSRR (a tym samym przywództwa samego Chruszczowa) w międzynarodowym ruchu komunistycznym; druga zagrażała swobo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Brzeziński, Zbigniew 1964. Jedność czy konflikty, London : Odnova
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.