radziecko-wietnamski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Sprawę zjednoczenia Niemiec omawiał Chruszczów dość obszernie w swoim przemówieniu na wiecu przyjaźni radziecko-wietnamskiej w Moskwie 28 czerwca 1961 r. Polemizował on z burżuazyjną koncepcją i interpretacją tzw. prawa do samookreślenia. „Kiedy chodzi o Niemcy, mówią oni [mocarstwa zachodnie — L.P.] o prawie narodów...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pastusiak, Longin 1983. Wielkie mocarstwa wobec podziału i zjednoczenia Niemiec, wyd. 2 uzup., Katowice : Śląsk
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.