ramiarstwo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) stycznym (zafascynowanie Anglią) i katolickim (patos Kościoła). Natomiast odcięty od historyzmu, nie umiejący ani przeżyć go jako światopoglądu, ani zaakceptować jako metody, cieniujący, pełen wewnętrznej ironii i zastrzeżeń, „klerkowski” sposób stawiania problemów przez Irzykowskiego okaże się mimo to aparatem niezmiernie czułym na szereg konkretnych problemów kultury socjalistycznej. Nie uganiając się za generalnymi rozstrzygnięciami i upojeniami „ramiarstwa i perspektywizmu”, Irzykowski w swojej pozbawionej zewnętrznych efektów, „mery...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kirchner, Hanna, Żabicki, Zbigniew (red.) 1972. Problemy literatury polskiej lat 1890-1939. S. I, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.