ramowaty

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 905 L. N i e d ę r 1 e, op. cit., t. III, str. 72 (w dobie karolińskiej). Za wczesnym wejściem w użycie pługa na Bałkanach opowiada się J. O b r ę b s k i, Rolnictwo ludowe wschodniej części Półwyspu Bałkańskiego, „Lud Słowiański", t. I. 1929/1930, B, str. 149. Jednakże najważniejszym narzędziem służącym do uprawy ziemi na Bałkanach jest dotąd symetryczne radło, str. 22. Autor uważa, że Słowianie przenieśli z sobą na Bałkany radło „ramowate płozorękojeściowe", str. 38. A. Nasz, Etnograficzne aspekty badań archeologicznych w Polsce, „Archeologia" III 1949, Warszawa— Wrocław 1952, str. 36, podnosi, że na Śląsku został znaleziony okaz koła płużnego z w. IV—V, gdy tymczasem w Słowacji koła płużne datują się z w. VII— VIII, i wnosi na tej podstawie, że tego typu narzędzia były u nas znane już w wieku IV—V, a być może i jeszcze wcześniej. Dla historyka jednak większe znaczenie ma data masowego rozpowszechnienia narzędzia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Łowmiański, Henryk 1953. Podstawy gospodarcze formowania się państw słowiańskich, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.