ratownik-ochotnik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kowy i wyposażenie drużyny ratowniczej. Kierownikiem (Obmann) jest zawsze doświadczony alpinista, czasami zostaje nim przewodnik, czasami miejscowy lekarz lub nauczyciel. Drużyna składa się z przewodników i ratowników-ochotników SAC. W razie potrzeby może być ona wzmocniona przez instruktorów narciarskich i innych ochotników, którzy umieją wspinać się i jeździć na nartach. Dzisiejsza organizacja sieci ratownictwa jest wynikiem troski Komisji Ratownictwa przy Komitecie Centralnym SAC, która w ostatnich latach kładła specjalny nacisk zarówno na wyposażenie stacji ratunkowych w nowoczesny sprzęt jak i jednolite przeszkolenie wszystkich ratowników. SAC dysponuje obecnie 136 stacjami,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Arczyński, Marek et al. (red.) 1973. Sygnały z gór. Z dziejów minionych sześćdziesięciu lat działalności Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego PTTK, Warszawa : Sport i Turystyka
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.