re-bemol

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W definicji terminu tony (sic!) enharmoniczne (pod hasłem enharmoniczny) użyto przykładowych nazw dźwięków enharmonicznych: do-diese i re-bemol. Nazwy te, pochodzące z francuskiej terminologii muzycznej, spotkać można w niektórych polskich wydawnictwach dziewiętnastowiecznych. Nie upowszechniły się one jednak i dlatego należałoby je zastąpić stosowanymi obecnie terminami: cis, des...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Dąbkowski, Grzegorz 1994. Z zagadnień terminologii muzycznej, Kielce : WSP
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.