reaeracja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tlenu zużywana na utlenienie związków organicznych, zawartych w ściekach i w wodzie odbiornika, zależy od ilości zanieczyszczeń, czasu trwania procesu, temperatury i innych parametrów. Ilość tę można określić z dostateczną dokładnością przez oznaczenie BZTS wody i doprowadzanych do wody ścieków. Ilość tlenu pobierana przez wodę w procesach reaeracji zależy od rodzaju zbiornika, powierzchni wody, temperatury, czynników meteorologicznych (wiatr, mróz) oraz wielkości niedoboru (deficytu) tlenowego wody. Wartości te dla różnego rodzaju zbiorników wodnych, obliczone w procentach początkowego niedoboru, przedstawia tablica 1 ( wg Faira)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hermanowicz, Witold et al. 1965. Technologia wody i ścieków, Warszawa : PWSZ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.