reafirmować

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ambasada RP w ZSRR otrzymała wprawdzie informację, iż rząd byłby pod pewnymi warunkami gotów uznać zachodnią granicę ZSRR z 1941 r., lecz z zastrzeżeniem, że sprawa ta musi być przełożona na później, albowiem rząd znajdujący się poza krajem nie może podjąć podobnej decyzji, świadom, że polska opinia jej nie zaakceptuje. 16 marca Sikorski zwrócił się bezpośrednio do Churchilla i Roosevelta z żądaniem, aby rządy Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii reafirmowały zasadę nieuznawania żadnych faktów dokonanych na terytorium państw Narodów Zjednoczonych [IV 7], W tych warunkach, w końcu marca, nastąpiło faktyczne zawieszenie polsko-radzieckich rokowań prowadzonych w Moskwie przez Romera. Zgodnie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kersten, Krystyna 1990. Narodziny systemu władzy. Polska 1943-1948, Poznań : SAWW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
czasownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.