reakcja-przekształcenie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Do tego samego nurtu można zaliczyć prace B. Berlyne’a o roli ciekawości i zainteresowań w skuteczności uczenia się i odróżnianie przez niego reakcji-kopii typu hullowskiego i reakcji-przekształceń, zmieniających reakcję-kopię w inną. Otóż Berlyne zakłada, jeśli chodzi o pierwsze z tych czynników, że wchodzą tu w grę wzmocnienia wewnętrzne, a nie zewnętrzne; wprowadza to wymiar funkcjonalny i w konsekwencji udział czynników endogennych, nie poddanych samemu tylko oddziaływaniu przedmiotów. Jeśli chodzi o jego „reakcje-przekształcenia”, to ich...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Fraisse, Paul, Piaget, Jean (red.) 1991. Zarys psychologii eksperymentalnej, przekł. J. Dembska, Warszawa : Wyd. Nauk. PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.