reaktualizowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) znakotwórcza rola innych jeszcze mitów i legend25. Interpretując otaczający ich świat symboliści dokonują otwarcia ku temu, co było na Początku — ku najstarszym pokładom kultury — ku korowodom i obrzędom, gdyż właśnie one przenoszą człowieka za sprawą swej magii w sferę sacrum — w byt rzeczywisty, jak by powiedział Eliade — i uświęcają świat dzięki reaktualizowaniu wzorcowych gestów i podtrzymywaniu jedności z Przyrodą — z odwieczną kosmiczną siłą życia. „Obrzędy, pieśni, korowody, zaklinania — pisał Błok — zbliżają ludzi do przyrody, sprzyjają zrozumieniu jej nocnego języka {...]. Ścisła więź z przyrodą staje się nową religią, gdzie nie istnieją granice wiary w siłę słowa, w moc pieśni, w powab tańca. [...] [Człowiek] upojony tą wiarą sam staje się na mo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Sławińska, Irena, Stykowa, Maria Barbara (red.) 1983. Wśród mitów teatralnych Młodej Polski. Praca zbiorowa, Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.