realistyczno-dydaktyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) waną i tym samym instrumentalną. Pouczające wydaje się, iż literatura, zarówno ta, w której kręgu powstały te teorie, jak i — vice versa :— ta przez nie inspirowana, nosiła charakter umowny, neoromantyczny (Proletkult, Kuźnica) bądź realistyczno-dydaktyczny (RAPP)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Porębina, Gabriela 1989. Od Proletkultu do realizmu socjalistycznego. Węzłowe problemy literatury radzieckiej okresu międzywojennego, Katowice : Śląsk
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo