realistyczno-mimetyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Romantyczna krytyka klasycyzmu i dydaktyzmu oczyszczała pole rozwoju p., sprzyjała jej nobilitacji i poszerzała obszar jej penetracji poznawczych, ale realistyczno-mimetyczny kierunek ewolucji, umacniający się po powstaniu 1830-31, m. in...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Krzyżanowski, Julian, Hernas, Czesław (red.) 1985. Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.