realistyczno-moralny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Mam wątpliwości co do tej interpretacji Wincha. (Z pewnością moja interpretacja nie kładła takiego nacisku na „realistyczno-moralny” składnik myślenia Wincha, podkreślając raczej odrzucenie przez Wincha Sidgwickowską uogólnialność i szczególnego rodzaju subiektywizm Wincha). Dużo ważniejsze jest jednak to, iż jeśli taka właśnie ma być obrona prawdy praktycznej, która, jak się fgłosi, spełnia wymaganie zbieżności sądów, wówczas realizm moralny opiera się na bardzo nieszczęśliwej asymilacji...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Etyka - Etyka (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.