realistyczno-werystyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) log" 1967 nr 12, wyst. 1968), Filip z prawdą w oczach („Dialog” 1968 nr 7, wyst. 1969; przekł. niem), Śniadanie u Desdemony („Dialog" 1971 nr 9, wyst. 1971 wyd. os. 1976). Stosując konwencję realistyczno-werystyczną, wprowadza elementy komediowo-farsowe, groteskowe, łączy cechy prozy dokumentalnej z tendencją do uniwersalizowania anegdoty (opowiadania Skarga 1968), w reportażach zbliża się do prozy naturalistycznej (wybór Żywioł dotąd nie znany 1973)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Krzyżanowski, Julian, Hernas, Czesław (red.) 1984. Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny. T. 1, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.