realistyczno-wojskowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zdobyć się nie umiała. Sprawa reprezentowana przez „hetmana” kierującego „wojną pobożną” przemawiała do czytelnika polskiego jako coś bliskiego i znanego, tym bardziej że Piotr Kochanowski stronę batalistyczną Jeruzalem wyzwolonej odtworzył wręcz po mistrzowsku, tak że obrazy zmagania się rycerzy, które w oryginale włoskim wyglądały jak opisy mało groźnych pojedynków w czasie turniejów, otrzymały charakter realistycznych, szorstkich opisów bojowych, ujętych w powszechnie znanej terminologii rycerskiej. Krótko mówiąc, Jeruzalem wyzwolona w przekładzie Kochanowskiego otrzymała postać relacji realistyczno-wojskowej, a przygody Tankredów czy Rinaldów przemawiały do pierwszych czytelników przekładu tak jak po wiekach wyczyny Skrzetuskich, Kmiciców czy Wołodyjowskich do czytelników powieści Sienkiewicza...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pollak, Seweryn (red.) 1975. Przekład artystyczny. O sztuce tłumaczenia. Księga druga. Praca zbiorowa, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.