realium

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 60 Test transformacyjny w klasycznej lingwistyce amerykańskiej oznacza przekształcenie pewnego realium językowego na inne w celu dokładniejszego wyjaśnienia istoty tego pierwszego (dla ilustracji można tu dodać, że podmiotowy charakter dopełniacza w polskim przykładzie śpiew ptaka ujawnia się dzięki możliwości transformacji : śpiew ptaka -> ptak śpiewa, podczas gdy dopełnieniowy charakter dopełniacza w przykładzie złapanie ptaka staje się oczywisty dzięki możliwości: złapanie ptaka ■* x złapał ptaka)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Ivić, Milka 1975. Kierunki w lingwistyce, wyd. 2, rozszerz., przeł. K. Feleszko, A. Wierzbicka, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.