realizacyjno-strukturalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) odmienną frekwencją tych samych elementów. W najogólniejszych zarysach rozróżnienie to odpowiadałoby chyba podziałowi na typy i style języka. Na przykład ustną i graficzną odmianę polszczyzny dzielą istotne różnice realizacyjno-strukturalne, właściwa więc jest nazwa „typ mówiony” i „typ pasany języka”. Równie stosowny jest termin „styl urzędowy”, bo dla tej odmiany polszczyzny pisanej znamienny jest tylko swoisty repertuar środków leksykalnych, które pod względem cech gramatycznych mieszczą się całkowicie w systemie języka ogólnego. Wyda...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Urbańczyk, Stanisław (red.) 1982. Język literacki i jego warianty. Księga referatów VIII Sesji Międzynarodowej Komisji Słowiańskich Języków Literackich [...], Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.