realno-duchowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) niemieckiego. Podstawą koncepcji przekształcenia Niemiec z narodu będącego wspólnotą ducha (Kulturnation) w strukturę polityczną (Staatsnation) była reprezentowana przez tzw. szkołę pruską w historiografii teza o realno-duchowym charakterze państw i narodów. Z tego punktu widzenia każde państwo i każdy naród stanowią „indywidualność” odzwierciedlającą ponadczasową i rzeczywistą ideę. Taki sposób interpretacji historii nie pozwalał zaliczyć Meineckego do grona prekursorów nazizmu. Ze względu na autorytet naukowy Meineckego narodowi socjali...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Maciejewski, Marek 1985. Ruch i ideologia narodowych socjalistów w Republice Weimarskiej. O źródłach i początkach nazizmu 1919-1924, Warszawa ; Wrocław : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.