realno-filozoficzny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Urodził się 20 lutego 1894 r. w Rzeszowie. Po ukończeniu gimnazjum realno-filozoficznego J. Kreczmara w Warszawie wyjechał do Belgii i podjął studia w Akademii Handlowej w Antwerpii (1913-1914). Tam też wstąpił do Związku Strzeleckiego (XI1913) i ukończył szkołę podoficerską. W sierpniu 1914 r. powrócił do kraju i wstąpił do Legionów Polskich. Służył w 2.pp II...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jurga, Tadeusz 1990. Obrona Polski 1939, Warszawa : Pax
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo