realno-semantyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zapożyczenia modeli słowotwórczych mają w większości inne uzasadnienie. Chodzi o to, żeby powiązać desygnat nowej nazwy z podobnymi desygnatami nazw już funkcjonujących, włączyć je w jeden krąg realno-semantyczny. I tak na przykład wszystkie nazwy z członem euro- tworzą zbiór o określonej wartości: ‘to, co europejskie’ (zwykle w sensie dodatnim). Użycie nazwy z członem -gate pozwala włączyć ją w krąg określeń „aferalnych” o wymiarze państwowym; każda nowa nazwa tego typu będzie więc zrozumiała. Ponadto nazwy tego typu mają jeszcze jeden walor: są skon...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bralczyk, Jerzy, Mosiołek-Kłosińska, Katarzyna (red.) 2000. Język w mediach masowych, Warszawa : Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.