realnologiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) różnienie od każdej innej rzeczy i co z pominięciem jej właściwości przypadkowych wyraża i poniekąd przedstawia to, co w niej istotne — Ttjv oL*awrv oraz to, co owo istotne określa. A jeśli tak, to nasuwa się pytanie, w jakim związku realnologicznym pozostaje proces pojęciowania, względnie pojęcie w ogóle, z wyodrębnionymi przez Platona, choć dialektycznie u niego spójnymi sferami idei i danych doświadczenia zmysłowego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo