realsocjalistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Wiadomości krajowe w środkach masowego przekazu zdominowane są przez informacje o posiedzeniach, naradach, konferencjach, sesjach, zebraniach, plenach, zjazdach. Nie tylko sejmu, rządu czy najwyższych instancji partyjnych, także jakichś organizacji środowiskowych czy regionalnych, nie mających większego znaczenia. Na tych zgromadzeniach toczy się prawdziwe realsocjalistyczne życie, dostojnicy przemawiają, władza, której nic już nie przeszkadza, jest w swoim żywiole. Kiedy słucha się bądź czyta o tych niezliczonych posiedzeniach, nasuwa się nieodparcie wrażenie, że w okresie rozwiniętego socjalizmu organem najbardziej potrzebnym jest nie głowa, ale Sitzfleisch. W gazetach wia...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Głowiński, Michał 1999. Końcówka (czerwiec 1985 – styczeń 1989), Kraków : Wyd. Literackie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo