reambulacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nem faktycznym. W praktyce napotyka to jednak na poważne trudności z uwagi na szybki rozwój życia gospodarczego i ciągłe zmiany w przestrzennym zagospodarowaniu kraju. Toteż w razie potrzeby użycia istniejących map niemal zawsze będzie konieczne uzgodnienie ich ze stanem faktycznym w terenie, czyli wykonanie pewnych pomiarów uzupełniających (reambulacji)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Odlanicki-Poczobutt, Michał 1971. Geodezja. Podręcznik dla studiów inżynieryjno-budowlanych, wyd. 2 uzup., Warszawa : PPWK
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.