reangażowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) rencje .stron spornych wobec członków Wydziału i komisji artystycznej nie dały żadnego rezultatu, pomimo że kurator fundacji skarbkowskiej zagroził artystom wykreśleniem ich z ksiąg emerytalnych i pomimo pewnych ustępstw, jakie przedsiębiorca już poczynił, przyrzekając reangażowanie wszystkich strejkujących i gwarantując feu od pięciu występów miesięcznie. «Zmówieni» nie chcą słyszeć o jakimkolwiek zmniejszeniu gaży. W ogóle pragną oni ustąpienia p. Szmitta ze stanowiska. [...]...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Prus, Bolesław 1962. Kroniki. T. 12, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.