rebeliancki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Sprawa Lassalle‘a — to niedocenianie konieczności nieprzejednanej walki z prawicowym oportunizmem, z jawnymi wpływami burżuazji na ruch robotniczy. Sprawa Bakunina — na odwrót, niedocenianie konieczności walki z niby-lewicowym frazesowiczostwem, ze „zbuntowanymi drobnomieszczanarni“ usiłującymi narzucić proletariatowi swoje nieproletariackie, rebelianckie a nie rewolucyjne metody działalności...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mehring, Franciszek 1950. Karol Marks. Historia jego życia, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.