rebeliant-fizyk

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tów na temat prawdziwej podstawy istnienia, jaką jest Bóg. Wagę tego przypomnienia możemy ocenić na podstawie gotowości, z jaką niektórzy naukowcy uciekają się do jak najbardziej nieprawdopodobnych tez, aby tylko zapewnić wieczność wszechświatowi. Niedawno jedna spośród owych tez została przedstawiona do publicznej wiadomości pod nagłówkiem “Rebelianci-fizycy kwestionują wielki wybuch”54. Nagłówek “Nielogiczni naukowcy” charakteryzowałby lepiej rozumowanie ich przywódcy, Hannesa AIfVena, laureata nagrody Nobla za pracę w dziedzinie fizyki plazmy i nieustraszonego etemalisty. Cytowano następującą jego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jaki, Stanley L. 1995. Bóg i kosmologowie, przeł. P. Bołtuć, Racibórz ; Wrocław : RAF-SCRIBA ; TWE
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.